تجهیزات خطوط انتقال

انواع زنجیر

انواع زنجیر و Thoothed Rim مربوط به سیستم Traveling Great کارخانه های گندله سازی

تولید انواع زنجیر با گام های مختلف

انواع درام

درام تنشن:مربوط به سیستم باکت الواتور  (انتقال عمودی مواد تا ارتفاع 50 متر) .واحد آسیاب شرکت گندله سازی گل گهر سیرجان
انواع درام پولی مربوط به سیستم انتقال مواد(Belt Conveyor) معادن سنگ آهن مرکزی،چادرملو و…
انواع درام پولی مربوط به سیستم انتقال مواد(Belt Conveyor) معادن سنگ آهن مرکزی،چادرملو و…

انواع Pan Conveyor  مربوط به سیستم انتقال مواد کارخانه های گندله سازی

تولید pan های طرح آموند(سیستم انتقال موادداغ)