خدمات

در حوزه خدمات بخش های زیر در تهران قطعه انجام می پذیرد:

♦ خدمات پس از فروش ♦

♦ نصب وراه اندازی ♦

♦ ترمیم و تعمیرات ♦ 

♦ امکانات ، ماشین آلات و تجهیزات ♦