خطوط کنسانتره

محصولات مورد استفاده در خط تولید کنسانتره توسط شرکت تهران قطعه تولید و شرکتهای معظم ایران مانند چادرملو ، گل گهر سیرجان ، … از جمله مشتریان این شرکت می باشند .  عکس  درام فیلتر ها – اپرون فیدر- اجیتاتور

⇑انواع درام فیلتر استیل⇑

مشخصات تجهیزات(شناسنامه محصول)

Set Name: Drum Filter steel

Total Weight: 61Ton

Drum Diameter :0055mm Drum Length:0205mm

Filteration Surface:50m

رولر های مربوط به مجموعه  02T-ATM Type feeder  Apron کارخانه گندله سازی اردکان چادرملو      ⇐