تأکید بر مشتری مداری و رضایت مشتری از اهداف این شرکت است

ما در راه خدمت به صنعت کشورمان قدم های استوار برداشته ایم، گواهینامه های کیفیت نشان دهنده کیفیت و کارایی محصولات ما است.

گواهینامه و رضایت مشتریان:

* تمامی حقوق متعلق به شرکت تهران قطعه می باشد *