شرکت تهران قطعه با راه اندازی قسمت تعمیرات در نظر داشته تا هزینه تولید مشتریان خود را به حداقل ممکنه برساند و زمان خواب خطوط تولید را نیز تقلیل دهد . در این راستا تابحال توانسته ایم تمام قطعات مصرف شدنی پمپ های دوغاب و و کیوم را تولید و تعمیر نماییم و نهایتا” در صورتی که پمپی نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته باشد ، تکنولوژی دمونتاژ تعمیر و یا جایگزینی قطعات و راه اندازی مجدد را ظرف سالیان متعدد آموخته ایم.

تعمیر تجهیزات شما می­تواند در محل سایت شما و یا در شرکت ما انجام شود. پس از باز کردن قطعات و ارزیابی تجهیزات، ما گزارش کاملی از وضعیت دستگاه شما تهیه خواهیم کرد و به اطلاع شما می ­رسانیم. که این اطلاعات شامل:

  • شرایط عمومی تجهیزات
  • بررسی دقیق تمام نقاط بحرانی و تخریب شده
  • فهرست قطعات مناسب برای استفاده مجدد و یا نوسازی
  • فهرست قطعاتی که باید تعویض شوند.
  • برآورد زمان و هزینه کار مورد نیاز بر روی تجهیزات

* تمامی حقوق متعلق به شرکت تهران قطعه می باشد *