پمپ دوغاب نوع قدرتمند و مقاوم پمپ های گریز از مرکز آن است که قادر به کار در شرایط سخت و موارد ساینده هستند؛ این نوع پمپ ها، از نیروی دورانی تولید شده توسط یک پروانه چرخشی برای انتقال انرژی جنبشی به دوغاب هم مانند پمپ های گریز از مرکز انتقال مایع شفاف استفاده می کنند.

⇑پوسته میانی⇑

⇑درب پوسته⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑پره روتور⇑

⇑پره روتور⇑

⇑شماتیک قطعات پمپ دوغاب⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑درب پوسته⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑پره روتور⇑

⇑پره روتور⇑

⇑پمپ دوغاب کامل⇑

* تمامی حقوق متعلق به شرکت تهران قطعه می باشد *